TBILISI – BORJOMI – BAKURINI

Tbilisi-Borjomi-Bakuriani Accommodation: No Meals: No Duration: 1 day Transportation: Minivan (up to 6 people) Insurance: No Tour price: 270 GEL

TBILISI-SIGNAKHI-MONASTERY BODBE

Tbilisi-Sighnaghi-Monastir Bodbe Accommodation: No Meals: No Duration: 1 day Transportation: Minivan (up to 6 people) Insurance: No Tour price: 280 GEL

TBILISI – JVARI – MCTSHETA

Tbilisi-Jvari-Mtskheta Accommodation: No Meals: No Duration: 1 day Transportation: Minivan (up to 6 people) Insurance: No Cost of the tour: 120 GEL

TBILISI-BORJOMI-FORTRESS RABAT

Tbilisi-Borjomi-Fortress Rabat Accommodation: No Meals: No Duration: 1 day Transportation: Minivan (up to 6 people) Insurance: No Tour price: 300 GEL

TBILISI-KUTAISI-BATUMI

Tbilisi-Kutaisi-Batumi Accommodation: No Meals: No Duration: 1 day Transportation: Minivan (up to 6 people) Insurance: No Cost of the tour: 350 GEL

TBILISI-GUDAURI

Tbilisi-Grudauri Accommodation: No Meals: No Duration: 1 day Transportation: Minivans (up to 6 people) Insurance: No Tour price: 250 GEL